European Martial Arts Association

Wing Tsun

WT pre deti   |  WT pre deti v prehľade

WT pre deti v prehľade

  • podporuje koordinačné  schopností detí
  • zlepšuje vonkajšiu a vnútornú rovnováhu
  • cvičí schopnosť sústrediť sa
  • podporuje dobré fyzické zručnosti
  • umožňuje deťom riešiť sporné situácie  a v kritickom momente primerane zareagovať
  • zlepšuje sociálne zručnosti detí
  • stanovuje jasné pravidlá fair - play hry s istými postupmi

Zlepšuje schopnosť zaobchádzať lepšie zo svojimi pocitmi ako napr. strach, stres atd.

Zodpovednosť za našu budúcnosť

WingTsun pre deti v prvom rade znamená pre nás všetkých dokázať prebrať   zodpovednosť za budúcnosť  . Špeciálne vyškolený odborníci rozvinuli  WingTsun pre deti tréning tak, aby spravili deti v rôznych oblastiach silnými. Špeciálne vyvinutý koncept tréningov pre deti má za cieľ pomocou odborne  zaškolených trénerov WingTsun pre deti pripraviť deti do rôznych situácií, ktoré dokážu zvládnuť  svojou pripravenosťou.


Reportáž Wing Tsun pre deti STV1