European Martial Arts Association

PROJEKTY

Ako sa stať aktívnym s EMAA   |  Články

Napísali o nás vobraze.sk - OZ EMAA pomáha ľuďom bez práce. Ak nie sú evidovaní na ÚPSVaR a majú len výučný list

OZ EMAA pomáha ľuďom bez práce. Ak nie sú evidovaní na ÚPSVaR a majú len výučný list
Rodičia poberajúci rodičovský príspevok, osoby na dlhodobej PN, ktorým skončila pracovná zmluva či študenti, ktorí ukončili stredné odborné vzdelanie s výučným listom, majú často problém nájsť si prácu. Uvítali by pomoc pri hľadaní práce či zvyšovaní kvalifikácie, ktorá by im pomohla ľahšie sa zamestnať, alebo len zorientovať sa v dnešnej dobe pri komunikácii s úradmi. A práve pre nich je tu občianske združenie EMAA so sídlom na Francisciho ulici č.1 v Rimavskej Sobote.

V okrese s dlhodobo s najväčšou mierou nezamestnanosti na Slovensku pomáha osobám, ktoré nie sú zamestnané ani evidované na úrade práce, a ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie predstavuje stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Osoby s maturitou, prípadne vyšším vzdelaním, sem nie sú zaradené.

V rámci projektu „Ako sa stať aktívnym s EMAA“ v občianskom združení ponúkajú osobné poradenstvo aj v oblastí financií a získaní finančnej gramotnosti, všetko v prirodzenom prostredí klienta. Pracovníci OZ EMAA prídu za vami a budú vás sprevádzať kam potrebujete.

......viac v článku na vobraze.sk

Prílohy na stiahnutie:

» OZ EMAA pomáha ľuďom bez práce.PDF (0,46 MB)