European Martial Arts Association

European Martial Arts Association
Gorkého 2, Rimavská Sobota
E- mail: emaa@emaa.sk

SEBAOBRANA

KURZ SEBAOBRANY

V našich skolách WT sme pripravili pre Vás 2 - mesačný KURZ SEBAOBRANY v  mesiacoch FebruárMarec 2017

Počas kurzu sa budeme zaoberať rozpoznávaním a reakciou na nebezpečné situácie a v konečnom dôsledku sa fyzicky brániť najčastejším formám útoku a obťažovania, právne aspekty sebaobrany a rýchlo kurz prvej pomoci.

Po úspešnom ukončení kurzu je možnosť pokračovania vo výučbe bojového umenia WING TSUN na danej škole. Na kurz sa môže prihlásiť ktokoľvek starší ako 15 rokov v danom meste, kde chcete kurz navštevovať.

Školy poriadajúce kurzy:
MICHALOVCE
Zvolen
Banská Bystrica