European Martial Arts Association

Wing Tsun

Malé skupiny

Termíny malých skupín na rok 2023

Termíny malých skupín na rok 2023

27 -29.1 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS
24 - 26.2 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS
24 - 26.3 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS
19 - 21.5 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS
16 - 18.6 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - Vinicky
22 - 24.9 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS
01 - 03.12 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - Vinickymiesta konania malých skupín budú v prípade zmeny včas upresnené