European Martial Arts Association

Wing Tsun

Školy na Slovensku   |  Bratislava

Wing Tsun Bratislava

Bratislavská škola EMAA funguje ako občianske združenie pod názvom Blitz defence. Výučba sa po viac ako 18-tich rokoch svojho pôsobenia dostala zásluhou kvalifikovaných inštruktorov na vysokú úroveň. Neustále sa vyvíja, aby uspokojila potreby jedinca na vonkajšie podnety. Systém Wing Tsun (WT) je efektívny, rýchly a aplikovateľný akoukoľvek osobou bez použitia zbrane. Poznatky taktiky prevencie, časovania, princípov a vzdialeností sú nevyhnutnými pre predchádzanie konfliktným situáciám. Časté správy o násilnostiach na ulici svedčia o nepripravenosti osôb na vzniknuté situácie, pri ktorých nielenže utrpia fyzicky, ale utrpí aj ich sebavedomie.

Výučba je zameraná nielen na fyzické zvládnutie inkriminovanej situácie, ale aj na dodanie sebaistoty. Imitovanie stresovej situácie s ktorou sa môžeme stretnúť pri konflikte je súčasťou tréningových programov na jednotlivých stupňoch.

Komplexné použitie produktu, ktorý vyučujeme, zahŕňa aj boj so zbraňou. Eskrima je pridružený systém pochádzajúci z Filipín. Najčastejšie sa používa palica cca 65 cm dlhá, tonfa, yawara, ale v princípe je použiteľný akýkoľvek predmet, ktorý  sa zmestí do dlane. Bojové umenie Eskrima je plnohodnotný systém, ktorý pracuje na rovnakých princípoch ako WT.


ŠKOLA NIE JE V PREVÁDZKE