European Martial Arts Association

Wing Tsun

Školy na Slovensku   |  Košice

2 - mesačný KURZ SEBAOBRANY - Január až Február 2020

Cieľom kurzu je:
- zlepšiť vaše schopnosti reagovať v boji,
- posilniť a spevniť vaše telo,
- zlepšiť zvládanie stresových situácii,
- zvýšiť sebadôveru.
- ďalej sa naučíte, ako pomocou jednoduchých princípov
efektívne reagovať v boji ale aj v iných každodenných situáciách.

Po úspešnom ukončení kurzu je možnosť pokračovania vo výučbe bojového
umenia WING TSUN na danej škole. Na kurz sa môže prihlásiť ktokoľvek
starší ako 15 rokov v danom meste, kde chcete kurz navštevovať.

Pondelok: 18:30-20:00
Streda:      18:30-20:00


Kde nás nájdete:
Čsl. armády 11 (Fitclub San-Van)