European Martial Arts Association

Wing Tsun

Školy na Slovensku   |  Prešov

WT Prešov

Tréningy:
Utorok   17:00-18:30
Štvrtok  17:00-18:30

Kde nás nájdete:
Futbalové ihrisko pri ZŠ Mirka Nešpora (celoročne vonku)

Kontakt:
sebaobranaWTpresov@gmail.com