European Martial Arts Association

EMAA

Ciele a perspektívy

Ciele a perspektívy

Zámerom asociácie je šíriť myšlienku, že jednotlivé európske bojové umenia zohrávali dôležitú úlohu pri formovaní a rozvoji našej európskej civilizácie a sú nedeliteľnou súčasťou jej histórie a kultúry.

Rovnako jej úlohou je študovať, uchovávať, rozvíjať a zdieľať poznatky týkajúce sa histórie, súčastnosti a možností európskych bojových umení. So zreteľom na uvedené zámery je úlohou asociácie združovať jednotlivé organizácie zaoberajúce sa štúdiom bojových umení a športov v teoretickej aj praktickej rovine, bez ohľadu na historický a geografický pôvod týchto systémov.

Rozvoj interpersonálnych vzťahov, organizácia otvorených seminárov a workshopov s medzinárodnou účasťou je základným predpokladom kvalitnejšej výuky daného bojového systému, a zároveň možnosťou rozšírenia nosnej idei do povedomia širšej, nie len odbornej verejnosti.