European Martial Arts Association

EMAA

Čo je EMAA

EMAA

EMAA - European Martial Arts Association - Asociácia Európskych bojových umení.

EMAA je asociácia založená na personálnej spolupráci odborníkov praktizujúcich bojové umenia a športy, združených za účelom zdokonalenia jednotlivých systémov, prostredníctvom zdieľania teoretických východísk a metodík, s ohľadom na európsky civilazačný kontext.