European Martial Arts Association

Partneri

Vision Wing Tsun

Vision Wing Tsun

Našimi partnermi sa stávajú ľudia a organizácie s podobným smerovaním, akým ide European Martial Arts Association (EMAA). Pre vzájomné sympatie a kompatibilitu, zastrešujeme a zároveň sme uzavreli dohodu o spolupráci s Vision Wing Tsun zo Španielska. Bohatá členská základňa v meste Malaga, dáva našej asociácií význam európskych rozmerov. Spolupráca spočíva v organizovaní spoločných podujatí v podobe otvorených výukových seminárov.

Prvý seminár, ktorý sme organizovali v roku 2011 bol zameraný na 4-tu vzdialenosť a boj na zemi s pohľadu Wing Tsun. Seminár bol prístupný každému kto mal záujem spoznať efektívny boj na zemi. Zúčastnili sa na ňom všetci naši inštruktori. Náš kolega zo španielskej Malagy, German Ramirrez v troch hodinách zaujal široké spektrum ľudí.

Na programe máme ďalšie prekvapenia a budeme vás o nich v čas informovať na našich stránkach. Prioritou je ale Wing Tsun.  Pravidelné organizujeme semináre pre školy EMAA  a dohliadame tak na kvalitu žiackych a technických programov.

 Vision Wing Tsun video

Seminár B. Bystrica German Ramirez WT EMAA video 1

Seminár B. Bystrica German Ramirez WT EMAA video 2