European Martial Arts Association

Systema

Systema Sibirsky Kazak

Systema Sibirsky Kazak

 Po rozpade Sovietskeho zväzu sa začali na jeho bývalom území, pomaly objavovať "staronové" bojové umenia, ktoré získali značnú popularitu. V CCCP bol zákaz pre civilné osoby sa venovať nešportovým odvetviam bojových umení, výnimku tvorili rôzne špeciálne jednotky u nás súhrne nazývané "Specnaz".

Aj preto sa ako prvé k nám začali dostávať bojové umenia upravené na ich podmienky, teda armádne, policajné. Na šťastie na dedinách pozostávali starí ľudia, ktorí boli nositeľmi vedomostí starej slovanskej kultúry, liečiteľstva, mágie, teda všetkých aspektov, ktoré zasahovali do života Slovanov. Tak isto sa zachovali rodové línie v kozáckych rodinách, odovzdávané mnoho generácií. Veľa mladých ľudí si uvedomilo, že nielen východné národy, ale aj Rusi, Slovania mali dokonalé celistvé systémy prístupu k boju, ale aj k životu, k prírode a k silám, ktoré sú pre nás už vzdialené, ale pre ľudí žijúcich v spätosti s prírodou boli  neoddeliteľnou súčasťou života, hovorím o silách duchovných, tzv. mystike.

Kazak, kozák, po našom znamenal voľný, slobodný človek - preto aj bojové umenie kozákov je slobodné od rôznych ohraničení a takisto od nejakej strnulosti a tvrdosti. Veľká dôležitosť sa kladie na určité princípy, či už pohybu, psychológie, ponímania boja a života celkovo. Sledujúc tieto princípy sa človek môže rozvíjať, ako osobnosť aj ako bojovník a vytvoriť si bojové umenie na vlastný obraz, bez predpísaných techník. Základná úroveň sa učí pomerne rýchlo, vďaka voľnosti v pohybe.

Jedným z nadšených mladých ľudí, ktorí sa venovali etnografickému výskumu zameranému na slovanskú kultúru, zvyky, bojové umenia je A.R.Karimov, ktorý popri tréningu už známych bojových umení sa stretol pri svojom výskume s veľkým množstvom starých ľudí, od ktorých sa snažil získať čo najcelistvejšie vedomosti o bojovom umení kozákov.

Na základe toho sa vytvorila naša škola, trénujú sa bojové umenia bez zbrane, tradičné kozácke zbrane, ako bič(nagajka) saska, ale do tréningu sa môže zahrnúť všetko použiteľné na boj. Napriek tomu by som nerád zúžil našu školu na sebaobranu, naše snaženie smeruje hlavne k poznaniu slovanskej duchovnej cesty, práce na osobnom rozvoji človeka, jeho začlenenie späť k životu, ktorý je založený na hodnotách nie konzumných, teda ako určitú, alternatívu k momentálnemu hlavnému prúdu.