European Martial Arts Association

Wing Tsun

Školy na Slovensku   |  Banská Bystrica

Wing Tsun Banská Bystrica

Wing Tsun škola v Banskej Bystrici bola založená v novembri 1998 a patrila k jednej z prvých škôl, ktoré patrili do novovznikajúcej EWTO na Slovensku. Od roku 2011 sa stala súčasťou novovzniknutej organizácie EMAA -European Martial Arts Association, ktorej poslaním je spájať priaznivcov bojových umení.

Za svoje 13 ročné pôsobenie vychovala veľké množstvo kvalitných žiakov a inštruktorov, ktorí predávajú svoje skúsenosti zo sebaobrany ďalej.

Členovia školy sa pravidelne zúčastňujú exhibícií a rôznych športových podujatí.

Kde nás nájdete:
Relax Gym - Internátna 7108 (oproti hypermarketu Billa, zástavka Nové Kalište)

Tréningy:
Pondelok - 18:30 - 20:00  
Streda      - 18:30 - 20:00   


Kontakt:
Tel.: 0905 463 550
e-mail: nauctesabranitbb@gmail.com

KURZ SEBAOBRANY

Pripravili sme pre Vás 2 - mesačný KURZ SEBAOBRANY, ktorý bude prebiehať v  mesiacoch Január až Február 2020

Počas kurzu sa budeme zaoberať rozpoznávaním a reakciou na nebezpečné situácie a v konečnom dôsledku sa fyzicky brániť najčastejším formám útoku a obťažovania, právne aspekty sebaobrany a rýchlo kurz prvej pomoci.

Po úspešnom ukončení kurzu je možnosť pokračovania vo výučbe bojového umenia WING TSUN na našej škole. Na kurz sa môže prihlásiť ktokoľvek starší ako 15 rokov na tel. čísle 0905 463 550 alebo na rbarvircak.barvirk@gmail.com

Ženy! Naučte sa brániť!

Organizácia EMAA a Wing Tsun Banská Bystrica Vám ponúka možnosť zúčastniť sa intenzívnych víkendových kurzov sebaobrany, ktoré budú prebiehať 26.-27.mája a 23.-24.júna 2012 v telocvični RelaxGymu v B.Bystrici.

Kurz je rozdelený do dvoch častí.V prvej sa budú účastníčky v priestoroch telocvične učiť rozpoznávať a reagovať na nebezpečné situácie i potencionálnych útočníkov a v konečnom dôsledku aj fyzicky sa brániť najčastejším formám útoku a obťažovania. Súčasťou budú aj rady psychológa ako zvládať tieto situácie a načo sa v týchto krízových situáciách zamerať,právne aspekty sebaobrany a rýchlokurz prvej pomoci.

Druhá časť bude prebiehať v reálnych podmienkach,kde môžete naraziť na potencionálneho násilníka-útočníka.Reagovať na rôzne nepríjemné situácie,ale aj bezprostredný fyzický útok priamo v priestoroch baru,na toaletách,v aute ale aj na tmavej ulici – to všetko bude náplňou tejto časti kurzu. Výučba bude prebiehať pod dohľadom skúsených inštruktorov sebaobrany s mnohoročnými praktickými skúsenosťami z rôznych reálnych prostredí a podmienok.

Na Slovensku bolo na ženách spáchaných 216 násilných trestných činov za rok 2010, (v zmysle par. 208 Trestného zákona). Išlo o vekovú vzorku od 7 do x rokov.

Dominantný podiel mužov sa prejavil v prípade trestných činov, ako sú znásilnenie, týranie blízkej a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie a pod. Musíme však poznamenať, že išlo len o nahlásené prípady. Väčšina takýchto a podobných prípadov nikdy nebola nahlásená a teda ani vyšetrovaná. Mnoho žien sa určite stretlo s obťažovaním alebo z rôznymi narážkami so sexuálnym podtónom.

Pre porovnanie s celoeurópskym meradlom, obeťami fyzického alebo sexuálneho násilia sa aspoň raz stalo najmenej 30 - 35 % žien vo veku medzi 16 a 67 rokov. Odhaduje sa, že v Európe každý rok zomrie približne 700 - 900 žien v dôsledku násilia zo strany útočníka - muža. Aj keď sa toto číslo zdá byť v európskom porovnaní malé, v týchto prípadoch možno viac ako inde platí,že je lepšia prevencia ako neskorá ľútosť,že možno mohli dopadnúť veci inak.

A aj preto Vás srdečne pozývame na náš víkendový kurz sebaobrany,ktorý sa bude konať v sobotu a nedelu v čase 9.00 – 17.00 v dňoch 26.-27.máj a 23.-24.jún.

Prihlásiť sa môžete  a bližšie informácie Vám poskytneme  :

Facebook : Wing Tsun Banská Bystrica
Mail :
nauctesabranitbb@gmail.com
Tel.: 0905 463 550