European Martial Arts Association

Wing Tsun

Školy na Slovensku   |  Michalovce

Wing Tsun Michalovce

Michalovská  škola WING TSUN bola založená v roku 1993 a patrila k jednej z prvých škôl tohto bojového systému na Slovensku.  Od svojho vzniku prešla niekoľkými organizačnými zmenami počnúc HWTO ( HungaryWingTsunOrganization), EWTO ( EuropeanWingTsunOrganization) a od roku 2011 sa stala súčasťou organizácie  EMAA (EuropeanMartialArtsAssociation), ktorej poslaním je  spájať priaznivcov bojových umení..

Naše WING TSUN je neustále sa vyvíjajúci bojový systém, ktorý využíva logiku, fyziku a anatómiu tela na to, aby čo najefektívnejšie spracovalo akúkoľvek nebezpečnú situáciu, s ktorou sa môžete stretnúť kdekoľvek v dnešnom nebezpečnom svete, či už na sebaobranu alebo obranu svojich blízkych. Systém WING TSUN je efektívny, rýchly a aplikovateľný akoukoľvek osobou bez použitia zbrane. Poznatky taktiky, časovania, princípov a vzdialeností sú nevyhnutnými pre predchádzanie konfliktným situáciám. Časté správy o násilnostiach na ulici svedčia o nepripravenosti osôb na vzniknuté situácie, pri ktorých nielenže utrpia fyzicky, ale utrpí aj ich sebavedomie.
Komplexné použitie tohto systému zahŕňa aj boj so zbraňou. Najčastejšie sa používa palica cca 65 cm dlhá,  ale v princípe je použiteľný akýkoľvek predmet, ktorý máte poruke. 


V súčasnosti naša organizácia spolupracuje s kvalifikovanými inštruktormi iných bojových systémov medzi ktorých patrí:

DaiSifuVictorGutierrez /Španielsko/ a jeho jedinečný a revolučný systém  WingRevolution.  

Sifu Marco Mattioni  /Taliansko/  z organizácie EMAS (EffectiveMartialArtsSystem) a jeho precízna a funkčná práca s motýlími mečmi a dlhou palicou.    

Kde nás nájdete:
Školská 3126/4, Michalovce - Stráňany

Tréningy:
Pondelok  - 17:00 - 18:30
Štvrtok      - 17:00 - 18:30

Kontakt:
Tel.: 0905 468 724
e-mail: wingtsunmichalovce@gmail.com
FB stránka: EMAA Wing Tsun Michalovce
Instagram: wingtsunmichalovce

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Nábor nových členov prebieha vždy prvý tréning v mesiaci.

Na tréning sa môže prihlásiť ktokoľvek starší ako 15 rokov.

Chcem požiadať nových záujemcov aby ma vopred informovali na tel. čísle 0905 468 724.

KURZ SEBAOBRANY

Organizácia EMAA a WingTsun Michalovce Vás pozýva na dvojmesačný kurz sebaobrany v termíne od 16.10. - 14.12.2023.

Počas kurzu sa budeme zaoberať rozpoznávaním a reakciou na nebezpečné situácie s ktorými sa môžete stretnúť kdekoľvek v dnešnej nebezpečnej dobe na ulici.  Naučíme Vás vymedziť svoje hranice, základné pohyby, údery, kopy, prvky sebaobrany a v konečnom dôsledku sa fyzicky brániť najčastejším formám útoku a obťažovania a právne aspekty sebaobrany.

Kurz je možné organizovať za podmienok minimálne 4 účastníkov v termíne aký Vám bude vyhovovať (po dohode). Je vhodný na vybudovanie dôvery a rešpektu voči svojmu okoliu, odbúranie stresu, uvoľnenie tela a mysle. Absolvovanie kurzu priaznivo pôsobí na stmeľovanie kolektívu –Teambuilding -rôznych firiem a spoločností.