European Martial Arts Association

Wing Tsun

WT pre deti   |  WT pre deti v prehľade

WT pre deti v prehľade

  • podporuje koordinačné  schopností detí
  • zlepšuje vonkajšiu a vnútornú rovnováhu
  • cvičí schopnosť sústrediť sa
  • podporuje dobré fyzické zručnosti
  • umožňuje deťom riešiť sporné situácie  a v kritickom momente primerane zareagovať
  • zlepšuje sociálne zručnosti detí
  • stanovuje jasné pravidlá fair - play hry s istými postupmi

Zlepšuje schopnosť zaobchádzať lepšie zo svojimi pocitmi ako napr. strach, stres atd.

Zodpovednosť za našu budúcnosť

WingTsun pre deti v prvom rade znamená pre nás všetkých dokázať prebrať   zodpovednosť za budúcnosť  . Špeciálne vyškolený odborníci rozvinuli  WingTsun pre deti tréning tak, aby spravili deti v rôznych oblastiach silnými. Špeciálne vyvinutý koncept tréningov pre deti má za cieľ pomocou odborne  zaškolených trénerov WingTsun pre deti pripraviť deti do rôznych situácií, ktoré dokážu zvládnuť  svojou pripravenosťou.