European Martial Arts Association

SEBAOBRANA

DARUJ POD STROMČEK ZÁŽITOK - KURZ SEBAOBRANY

V našich školách WT sme pripravili pre vás 2 - mesačný KURZ SEBAOBRANY
v  mesiacoch Január až Február 2020

Cieľom kurzu je:
- zlepšiť vaše schopnosti reagovať v boji
- posilniť a spevniť vaše telo
- zlepšiť zvládanie stresových situácií
- zvýšiť sebadôveru
- ďalej sa naučíte ako pomocou jednoduchých princípov
efektívne reagovať v boji, ale aj v iných každodenných situáciách.

Po úspešnom ukončení kurzu je možnosť pokračovania vo výučbe bojového
umenia WING TSUN na danej škole. Na kurz sa môže prihlásiť ktokoľvek
starší ako 15 rokov v danom meste, kde chcete kurz navštevovať.

Možnosť zakúpenia darčekových kupónov priamo v školách alebo na e-mailovej adrese: emaa@emaa.sk 

Cena za kurz je 60 €

Školy, v ktorých sa konajú kurzy:

Banská Bystrica     Zvolen     Rimavská Sobota    Košice     Dargov     Michalovce