loga EU

Sme záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo 31.08.2011.

Na základe dobrovoľného členstva združujeme občanov s cieľom vytvárať kvalitné podmienky pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných voľno časových aktivít, ktoré napomôžu osobnému rozvoju občanov a ich plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Hlavným cieľom OZ je spájať športové kluby a občianske združenia v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie, zaoberať sa štúdiom, výskumom, rozvojom a propagáciou pôvodných európskych bojových umení a bojových športov, ako nedeliteľnou súčasťou historického ka kultúrneho dedičstva európskej civilizácie.

Predmetom činnosti OZ je:

 • Príprava a realizácia výuky európskych bojových umení, ich šírenie a propagovanie,
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Wing Tsun.
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Escrima
 • Príprava a realizácia vzdelávacích a školiacich aktivít
 • Príprava a realizácia online vzdelávacích aktivít
 • Príprava a realizácia ďalšieho vzdelávania dospelých a detí
 • Príprava a realizácia poradenstva a vzdelávania v oblasti ekonomiky, PR a marketingu pre cieľové skupiny
 • Príprava a realizácia posudkov, poradenstiev, vypracovávanie dokumentov a publikácií
 • Príprava a realizácia rôznych projektov za účelom rozvoja informatizácie spoločnosti, zvyšovanie vedomostného i kultúrneho stupňa
 • Príprava a realizácia workshopov, školení, konferencií a stretnutí
 • Vypracovanie e-dokumentov, korekcie, preklady a tlmočenie
 • Práca s mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • Podpora boja proti diskriminácii, drogám a drogovým závislostiam

projekt EU

Termíny malých skupín na rok 2023

Termíny malých skupín na rok 202301 - 03.12 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - Vinickymiesta konania malých skupín budú v prípade zmeny včas upresnené

EMAA letná dovolenka Wing Tsun 2023 - Teplý Vrch/ rekreačná oblasť/ Drieňok

3.- 6. august 2023, Teplý Vrch/ rekreačná oblasť/ DrieňokHarmonogram:3.8. štvrtok- 7:00 do 9:30 príchod účastníkov - ubytovanie - 8:00 do 8:30 chi-kungRaňajky - 10:00 do 12:00 tréning - pre žiacke stupne                                   - pre technické stupne- samostatneObedObed- voľný program- 17:00 do 19:00 tréningVečera4.8. piatok- 8:00 do 8:30 chi kungRaňajky - 10:00 do 12:00 tréning - pre žiacke stupne                                   -...

4. týždeň Október 2023 Vypracovanie intervencií, práca z domu