loga EU

Sme záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo 31.08.2011.

Na základe dobrovoľného členstva združujeme občanov s cieľom vytvárať kvalitné podmienky pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných voľno časových aktivít, ktoré napomôžu osobnému rozvoju občanov a ich plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Hlavným cieľom OZ je spájať športové kluby a občianske združenia v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie, zaoberať sa štúdiom, výskumom, rozvojom a propagáciou pôvodných európskych bojových umení a bojových športov, ako nedeliteľnou súčasťou historického ka kultúrneho dedičstva európskej civilizácie.

Predmetom činnosti OZ je:

 • Príprava a realizácia výuky európskych bojových umení, ich šírenie a propagovanie,
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Wing Tsun.
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Escrima
 • Príprava a realizácia vzdelávacích a školiacich aktivít
 • Príprava a realizácia online vzdelávacích aktivít
 • Príprava a realizácia ďalšieho vzdelávania dospelých a detí
 • Príprava a realizácia poradenstva a vzdelávania v oblasti ekonomiky, PR a marketingu pre cieľové skupiny
 • Príprava a realizácia posudkov, poradenstiev, vypracovávanie dokumentov a publikácií
 • Príprava a realizácia rôznych projektov za účelom rozvoja informatizácie spoločnosti, zvyšovanie vedomostného i kultúrneho stupňa
 • Príprava a realizácia workshopov, školení, konferencií a stretnutí
 • Vypracovanie e-dokumentov, korekcie, preklady a tlmočenie
 • Práca s mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • Podpora boja proti diskriminácii, drogám a drogovým závislostiam

projekt EU

Termíny malých skupín na rok 2023

Termíny malých skupín na rok 202327 -29.1 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS24 - 26.2 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS24 - 26.3 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS19 - 21.5 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - RS16 - 18.6 - malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 )  - Vinicky22 - 24.9 - malá skupina pre...

EMAA intenzívny výukovo-skúškový víkend WT Teplý Vrch APRÍL 2023

21.- 23. apríl 2023, Teplý Vrch/ rekreačná oblasť/ Hotel DeaReiTermín:  21.- 23. apríl 2023Miesto: Teplý Vrch/ rekreačná oblasť/ Hotel DeaReiHarmonogram:21.4  piatok   -  16:00 do 17:30 príchod účastníkov- ubytovanieVečera   -  19:00 do 20:30 tréning - pre žiacke stupne   - pre technické stupne- samostatne22.4  sobota   - 8:00 do 9:00 chi kung / zdravotné cvičenia, strečing/Raňajky   - 10:00 do 12:00 tréning- pre žiacke stupne   - pre technické...

5. týždeň November Koncoročná porada Viničky